HÅLLBARHET

Vi på PoosterWall är stolta över att erbjuda högkvalitativa produkter som samtidigt är hållbara och skonsamma mot miljön. Vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan genom att använda återvinningsbara material och arbeta med tryckerier som använder sig av miljövänlig teknologi. Vi är ständigt på jakt efter nya hållbara alternativ för att fortsätta förbättra vår verksamhet och vår planet.

Hållbarhetsfrågor är allt som omger oss. Begreppet miljö omfattar den naturliga miljön, inklusive människan, i helheten av interaktion och kulturarv som en del av miljön som skapats av människan. På PoosterWall skapar vi vackrare hem genom våra produkter och vi gör det på ett hållbart sätt. Det innebär att vi ständigt jobbar med att förbättra våra produkter och processer för att minska vår påverkan på klimatet.

Hållbarhet på PoosterWall

På PoosterWall strävar vi efter att vara en hållbar och ansvarsfull aktör i den globala samhällsutvecklingen. Vi tror på att ta hand om vår planet och de människor som bor på den, genom att minimera vår påverkan på miljön och samtidigt ta hänsyn till sociala och ekonomiska faktorer.

För att minska vår påverkan på miljön använder vi oss av FSC-certifierat papper och återvunnet material i våra produkter. Vi arbetar också för att minimera vår klimatpåverkan genom att använda oss av förnybar energi och genom att ständigt söka efter nya sätt att minska vår energiförbrukning.

Vi strävar efter att arbeta med leverantörer och partners som delar vår syn på hållbarhet och som arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan. Vi vill vara en del av en positiv samhällsförändring och genom att göra små förändringar i vår verksamhet hoppas vi kunna inspirera andra att göra samma sak.

Vi tror också på att ta ansvar för sociala och ekonomiska faktorer genom att se till att våra produkter tillverkas under rättvisa arbetsvillkor och att våra leverantörer följer etiska riktlinjer. Vi vill att vår verksamhet ska bidra till att skapa en bättre värld för alla.